Barion Pixel
boldogkert_logo

Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

Boldogkert Kft.

Székhely: 8082 Gánt, Vérteskozma, Fő utca 24.

Adószám: 13056159207

Cégjegyzékszám: 07 09 032663

Bankszámlaszám: 11708001-22248439-00000000

Weboldal: www.boldogkert.hu

Telefonszám: 06303778377

E-mail cím: boldogkert@boldogkert.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Boldog György

Elérhetősége (e-mail cím, telefonszám): boldogkert@boldogkert.hu, 06303778377

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete), a Turisztikai Térségek Fejlesztésének Állami Feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, a Turisztikai Térségek Fejlesztésének Állami Feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet, a 2007. évi II. törvény rendelkezései, valamint a Személyazonosító Igazolvány Kiadása és az Egységes Arcképmás- és Aláírás-Felvételezés Szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait szállóvendégként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat az oldal látogatói, a szállóvendégek, az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve azokat milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

Adatkezelés célja: szálláshelyen való tartózkodáshoz árajánlat készítés, szálláshelyre történő bejelentkezés, szállóvendég számára szoba kiadása, marketing tevékenység, terembérlés, rendezvények lebonyolítása/szervezése, étkeztetés, továbbá bankkártyás fizetés biztosítása.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően, Magyarországon minden szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő szállóvendég törvényben meghatározott személyes adatait 2021. szeptember 1-jétől kötelező a szálláshely-szolgáltató által biztosított okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverben rögzíteni, ezt követően a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) (tárhelyre) továbbítani. A beolvasott adatok titkosított továbbítása kizárólag jóváhagyott szálláshelykezelő szoftveren keresztül lehetséges. Azon adatokat, melyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni, vagy hibásan olvas le, a szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftverben manuális adatbevitellel rögzíti. A VIZA rendszer kizárólag a jogszabályban meghatározott módon a személyes adatokat titkosító kulcsok segítségével titkosított adatcsomagokat fogad be a szálláshely-szolgáltatótól. Olyan adatot, amit az okmány nem tartalmaz, nem kell rögzíteni.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a szállóvendég nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Boldogkert.hu az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Boldog György, 8082 Gánt, Vérteskozma, Fő utca 24. vagy írjon a boldogkert@boldogkert.hu e-mail címre, továbbá személyesen a szállodában is tehet panaszt. Ez utóbbi esetben részletes jegyzőkönyvet veszünk fel a panaszról, melyben a szállóvendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok is szerepelhetnek.

Adatkezelő

Felelősségi körök

Boldogkert Kft.

8082 Gánt, Vérteskozma, Fő utca 24.

Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállóvendég aláírása
 • Fizetési mód
 • Gépkocsi rendszáma
 • Speciális adatok: élelmiszer-allergiák
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Az adatok kezelése elektronikusan és a szükséges mértékben papír alapon történik.

Kötelező adatkezeléssel érintett adatok:

 • szállóvendég családi és utóneve
 • szállóvendég születési családi és utóneve (ha van)
 • szállóvendég anyjának születési családi és utóneve
 • szállóvendég születési helye és ideje
 • szállóvendég állampolgársága
 • szállóvendég neme
 • személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél azonosító adatai
 • harmadik országbeli állampolgár esetén (a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személy) a vízum vagy tartózkodási engedély száma, beutazás helye és időpontja
 • szálláshely-szolgáltatás pontos címe
 • szálláshelyen történő tartózkodás kezdő és várható, illetve valós befejező időpontja

Adatkezelés időtartama:

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
 • Szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő szállóvendégek adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kötelező adattovábbítás a fentebb részletezett törvények és jogszabályok szerint
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő 2 db, a szállászhely közösségi helyeit rögzítő elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, melyek nem rögzítenek adatokat. Az elektronikus megfigyelőrendszert Adatkezelő a Ptk., a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Szvtv.) vonatkozó rendelkezéseivel összhangban működteti.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő (szállóvendég általi kérés esetén) postai szolgáltatót igénybe vehet, melynek során a szállóvendég nevét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát (a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében) átadja a kiszállítást végző Magyar Posta Zrt. számára, a szállóvendég kérése szerinti termék (pl. ajándékutalvány) szállóvendég részére történő kézbesítése céljából.

A VIZA rendszer felé történő adatrögzítésben és adattovábbításban a szálláshely-szolgáltató a szállóvendég személyes adatainak adatkezelője.

A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG (MTÜ) pedig a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója.

A szállóvendég elfogadja e hozzájárulás szerint a Magyar Posta Zrt. Általános Szerződési Feltételeit.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendégnek a fenti személyes adatok rögzítéséhez az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltató részére feltétlenül szükséges bemutatnia. Ezen okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely-szolgáltatást megtagadni. A jogszabály felhatalmazza a szálláshely-szolgáltatót, hogy elkérje a szállóvendég személyazonosító okmányát, a szállóvendég köteles azt bemutatni.

Magyarországon életkortól függetlenül, az újszülötteket is beleértve, minden állampolgárnak kötelező személyazonosságát igazoló okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) rendelkeznie. A kötelező adatszolgáltatástól sem életkor, sem rokoni kapcsolat, sem más okból eltekinteni nem lehet.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Boldogkert Kft. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Boldogkert Kft. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Kizárólag a jogszabályi kötelező adatszolgáltatás teljesítése céljából kezelünk és gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat, igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulással. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését, de a törvényi kötelezettségeknek eleget kell tennünk. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatban panasszal fordulhat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

telefon: 06-1 391-1400

fax: 06-1 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: naih.hu

Cookie-k (sütik) kezelése

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldalon a szállóvendég személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

Hatályos: 2023. január 1-től